Sobota, 20 lipca 2024

Wyjazd świąteczny seniorów i młodzieży

Jedną z głównych korzyści organizacji wyjazdu świątecznego dla seniorów i młodzieży jest możliwość zacieśnienia więzi międzypokoleniowych, zawłaszcza gdy odbywa się on do całkiem nowego miejsca. Łącząc osoby z różnych grup wiekowych, takie inicjatywy mogą ułatwić tworzenie znaczących relacji, które wykraczają poza podziały pokoleniowe. Może to być szczególnie cenne dla seniorów, którzy być może doświadczają izolacji społecznej lub samotności, a także dla młodych ludzi, którzy mogą skorzystać z mądrości i doświadczenia starszych.

W ramach projektu „MEWA-Międzypokoleniowa Edukacja we Wspólnej Aktywności” seniorzy wraz z młodzieżą wybrali się z wizytą do Radawca Dużego. Spotkali się tam z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich „Radawczanki” i Klubu seniora. Celem spotkania była integracja międzypokoleniowa, nawiązanie nowych kontaktów, tj. odwiedzenie nowego środowiska po za miejscem zamieszkania, a także możliwość poznania nowych doświadczeń i kultur.

W przemiłej atmosferze przy świątecznym poczęstunku omówiono wzajemne doświadczenia w realizacji różnych projektów na rzecz lokalnych społeczności, wymieniono się informacjami jak działają poszczególne organizację, z jakimi problemami borykają się na co dzień i jakie mają plany na przyszłość. W rozmowę włączali się zarówno seniorzy, jak i młodzież. Dzięki spotkaniu pojawiły się pomysły na zorganizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Na zakończenie spotkania grupa z Lublina wręczyła upominki świąteczne Paniom z KGW, a także przyjęła powtórne zaproszenie na wspólne kolędowanie w Radawcu Dużym, już w styczniu 2004 roku.

 

    

 

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych Aktywni+” na lata 2021–2025”

Tagi: