Wtorek, 25 czerwca 2024

Aktywność – to rozwój kompetencji

Aktywność seniora stanowi niezwykle istotny element jego życia.

Jak ważny to temat, przekonaliśmy się uczestnicząc w przedświątecznym międzypokoleniowym spotkaniu z seniorami ze Związku Emerytów i Rencistów z Końskowoli. Gościliśmy u nich 14 grudnia 2023r. w ramach projektu pt.”MEWA – Międzypokoleniowa Edukacja we Wspólnej Aktywności” finansowanego ze środków Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+ na lata 2021-2025” – edycja2023.

To się udało

W Końskowoli emeryci wspierają większość inicjatyw podejmowanych w Gminie. Działają w Dziennym Ośrodku Pobytu Seniorów, Środowiskowym Domu Samopomocy, Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Radość”, Ochotniczej Straży Pożarnej, śpiewają w chórze”Pokolenie”, grają w Gminnej Orkiestrze Dętej. Współdziałają w organizowaniu „Święta Róży”, dożynek, kiermaszów roślin ozdobnych, inicjują wyjazdy krajoznawcze i wypoczynkowe. Współpracując z władzami Gminy, które wzmacniają te projekty – seniorzy prężnie i skutecznie je realizują, aktywizując przy tym młodsze pokolenia.

Brawa dla Was!

 

Więzi społeczne

Nie od dziś wiadomo, że podejmowanie wspólnych działań i przedsięwzięć, jest drogą do samorealizacji a także sposobem na pokonywanie barier i wyjścia z samotności.

Łącząc się w grupy i wspierając nawzajem, seniorzy realizują różne cele, czując przy tym bezpieczeństwo i sprawczość tych działań, także na rzecz swojej lokalnej społeczności. Współpracując z młodzieżą, wnoszą dodatkowe wartości – obopólną wymianę doświadczeń i podnoszenie kwalifikacji.

Ludzie tworzą klimat

Serdeczna atmosfera towarzyszyła nam podczas całego spotkania. Przedstawiliśmy nasze działania, wymieniliśmy doświadczenia związane z ich realizacją. Pośpiewaliśmy wspólnie. Wszystkich obecnych obdarowaliśmy świątecznymi prezentami. Spotkanie to było zalążkiem do dalszej współpracy – zostaliśmy zaproszeni na przyszłoroczne „Święto Róży”. Mamy nadzieję, że nadchodzący czas zaowocuje ciekawymi, wspólnymi projektami.

                                            Lucyna Grabowska

 

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych Aktywni+” na lata 2021–2025”

 

Tagi: