Sobota, 20 lipca 2024

Grupa 2 – MUSICUS DLA SENIORÓW

Musicus dla Seniorów to grupa 7 osobowa działająca przy Fundacji Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”, która po raz trzeci przygotowuje darmowe zajęcia z muzykoterapii.

Pierwsze takie zajęcia zorganizowane były w 2017 r. w Domu Kultury „Miniatura” w Lublinie.

Drugie w 2018 r. w świetlicy OHP przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie.

Dzięki życzliwości kierownictwa świetlicy OHP, również w 2019 r. organizujemy przy ul. Łabędziej trzecią edycję muzykoterapii.

Naszym celem jest umożliwienie Seniorom:

  • porcji zdrowego ruchu z udziałem profesjonalnej trenerki
  • dobrej zabawy
  • spędzenia czasu w dobrym towarzystwie i miłej atmosferze

Naszym sukcesem jest zmobilizowanie do aktywności muzyczno – ruchowej nie tylko naszych koleżanek i kolegów ale również bardzo dużej grupy Seniorów spoza naszego projektu, którą przekonaliśmy skuteczną akcją reklamową.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych zajęciach bo:

„Taniec jest jak poezja a każdy krok to jego kolejny werset”