Sobota, 20 lipca 2024

Spacery z historią

Stowarzyszenie „W Dawnym Dobrym Stylu” z fundacją FRiAS „Przyjaźń” realizowało w 2020 roku inicjatywę społeczną w ramach projektu „MKO -Międzypokoleniowy Klub Obywatelski, ze środków FIO.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządowa, która działa już trzeci rok, jest grupą seniorów, którzy działają na rzecz seniorów. Taka jest nasza idea działania: zwiększenie aktywności seniorów w lokalnych środowiskach a także wspieranie i propagowanie idei wolontariatu.

Stowarzyszenie składa się z członków, którzy są chętni do działania na rzecz innych i pomocy dla osób potrzebujących.

W tym roku we współpracy z Fundacją Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń” realizujemy inicjatywę Spacery z historia, której celem jest zaktywizowanie seniorów i poszerzenie ich zasobów wiedzy w zakresie znajomości zabytków przemysłowego Lublina, jak i integracja między pokoleniami.

Nasza Grupa liczy 10 osób w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn. Wszystkie osoby przystąpiły z wielką chęcią do organizowania tego projektu. Nawiązaliśmy też kontakt z młodzieżą, mamy w grupie dwie młode osoby, które chętnie pomagają nam w realizacji zadań, jest to działanie wolontariackie. Pomagają nam realizować nasz projekt i stronę techniczna.

Działanie nasze w trakcie spotkań polegało na opracowaniu i wybraniu celu naszej inicjatywy, tzn. na wybraniu obiektów przemysłowego Lublina okresu międzywojennego, zapoznanie się z ich historią poprzez znalezienie odpowiedniego przewodnika, który przedstawi historie przemysłowych zabytków i życiorysy ich założycieli.

Ustaliliśmy też czas i formę spacerów po przemysłowym Lublinie Zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy zbiórkę pieniężną na ten cel.:zrzutka.pl. Zorganizowaliśmy przy pomocy FriAS „Przyjaźń”akcje darowizn na ten cel. Prosiliśmy o wsparcie instytucje, kluby i osoby prywatne.

W związku z pandemia koronawirusa i obostrzeniami z tym związanymi musieliśmy zmienić formę naszej inicjatywy. Zamiast planowanych IV spacerów z przewodnikiem po zabytkach przemysłowego Lublina na dzień 24.10 i 25.10 b.r. zdecydowaliśmy się na spacer „wirtualny” i nagranie na tej podstawie filmu tematycznego. W związku z tym zmieniliśmy przewodnika, z którym nagraliśmy cały spacer, przy udziale kamerzysty. Przewodnik pokazał ciekawe i znaczące dla przemysłu miejsca i opowiedział dużo historii dot. osób z tym związanych. Zrobione były też zdjęcia jak obecnie wyglądają obiekty, o których była mowa. Na nagranie wybrało się kilka osób i w tym nasi młodzi wolontariusze, którzy chętnie towarzyszyli w realizacji przedsięwzięcia.

Jako efekt nagrania powstał film na temat „Lubelskiego przemysłu okresu międzywojennego cz.1”

Film zostanie zamieszczony na portalach społecznościowych jak również nagrany na 40 szt. płyt DVD, które będą udostępnione dla uczestników inicjatywy jak również osobom zainteresowanym tematem.

Nasz temat wzbudził ciekawość Lubelskich mediowi Pani redaktor z lubelskiej rozgłośni przeprowadziła wywiad, w którym wzięło udział 4 osoby, które opowiadały o projekcie.

Planujemy kontynuację naszego projektu w roku następnym – pokazanie prezentacji obiektów przemysłowych.

Poniżej zamieszczamy przekrój naszych działań 🙂

 

Artykuł powstał w ramach zajęć dziennikarskich w projekcie MKO-Międzypokoleniowy Klub Obywatelski który został współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Następny artykuł
»
Tagi: