Sobota, 20 lipca 2024

Z Cyklu „Organizacje z Lublina dla Seniorów”: Przedstawiamy Fundacja Wolności

To już kolejny, trzeci artykuł z naszego cyklu „Organizacje z Lublina dla Seniorów” w którym przedstawiamy działania jakie „dla” i  „wspólnie z” seniorami prowadzą lubelskie organizacje pozarządowe. W tym artykule przybliżymy działania w jakie angażuje osoby starsze „Fundacja Wolności”.

Wielu czytelników zna Fundację Wolności, przede wszystkim z jej działań na rzecz jawności czy kontroli obywatelskiej, lub jako wydawcę gazety „Jawny Lublin”. Mniej osób wie, że Fundacja Wolności od 2019 organizuje spotkania seniorów głównie z Lublina, zaangażowanych i zainteresowanych sprawami lokalnymi (sprawami ich dzielnic, sąsiedztwa, miasta).

W biurze Fundacji Wolności co dwa tygodnie spotyka się ponad dwudziestoosobowa grupa seniorów. W czasach pandemicznych obostrzeń spotkania odbywały się zdalnie. Głównymi tematami tych spotkań są aktywność obywatelska, partycypacja, wpływ mieszkańców na lokalne sprawy. Tematy te są coraz bardziej istotne przy stale zwiększającej się liczbie osób starszych w Polsce i w samym Lublinie. Bardzo ważne jest aby starsi mieszkańcy starali się o wpływ na sprawy lokalne, a głos seniorów był dostrzegany przez władze, tylko dzięki ich większemu zaangażowaniu władze będą w większym stopniu uwzględniały potrzeby osób starszych.

W ramach działań skierowanych dla osób starszych organizowane są spotkania z ekspertami i samorządowcami. W 2021 roku Fundacja Wolności zorganizowała spotkania z panem Sławomirem Skowronkiem (dyrektorem Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta, z Maciejem Budką (dyrektorem Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża), Anna Machocką z Biura Partycypacji Społecznej, Sławomirem Dziadochem z Urzędu Statystycznego, z Radnym Marcinem Bubiczem (wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia Rady Miasta), Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Radą Seniorów Miasta Lublin.

Przy wsparciu Fundacji i osób zaangażowanych w jej działania seniorzy zgłaszali uwagi w ramach konsultacji społecznych Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Strategii Rozwoju Lublin 2030. Seniorzy są włączani, także w stałe działania fundacji poprzez wspólne analizowanie dokumentów i inwestycji, zgłaszanie wniosków i uwag do odpowiednich instytucji. Zainteresowane osoby są reprezentantami  Fundacji w komisjach konkursowych w urzędzie miasta.

Bardzo polecamy angażowanie się w działania Fundacji Wolności, szczególnie jeżeli czujecie, że powyżej opisana tematyka działalności na rzecz aktywności obywatelskiej, wpływu na własne otoczenie jest wam bliska.

Więcej informacji o działalności Fundacji Wolności można znaleźć na stronach internetowych organizacji:

www.fundacjawolnosci.org

http://www.jawnylublin.pl

Czy na FB:  www.facebook.com/FundacjaWolnosci/

 

Tagi: